Progresívna firma
zameraná na výskum a vývoj

Progresívna firma
zameraná na výskum a vývoj

Pomáhame zavádzať nové poznatky do základného výskumu a transformovať vedecký potenciál know-how do komerčnej sféry.

O nás

Spoločnosť BioSeq bola založená v roku 2021 s cieľom poskytnúť implementáciu najnovších a najmodernejších sekvenačných technológií do každého vedného odboru, laboratória, ale aj jednotlivcom.

Sme odborníci

Máme vynikajúce odborné znalosti v oblasti analýzy mikrobiómu / metagenómu (ľudský črevný mikrobióm, zvierací črevný mikrobióm, mikrobióm rastliny, pôdny mikrobióm), ako aj bohaté skúsenosti s RNAseq (človek, živočích, rastlina) a sekvenovaním celého genómu a následným de-novo skladaním malých genómov vzoriek rôzneho pôvodu (vírusy, huby, baktérie, bakteriofágy).

Produkty a služby

 1. Návrh experimentu
 2. Zabezpečenie / dodanie kitov a chemikálií
 3. Príprava sekvenačných knižníc
 4. Sekvenovanie pomocou masívne-paralelného sekvenovania
  1. Sekvenovanie mikrobiómu
  2. Sekvenovanie dlhých RNA
  3. Sekvenovanie malých RNA
  4. Sekvenovanie genómu vírusov, baktérií, bakteriofágov, plazmidov
 5. Analýza sekvenačných dát

Kontaktujte nás

Budeme radi, ak nám o svojich projektoch napíšete viac

Kontaktný formulár